Speciale trainingen > Crisismanagement trainingen

Crisismanagement training

Weten de mensen in je bedrijf wat ze moeten doen als er ineens een crisis of calamiteit zich voordoet? Zo’n situatie waarvan iedereen altijd dacht ‘dat gebeurt hier toch nooit…’ maar waar tegenwoordig bedrijven steeds vaker mee geconfronteerd worden? Wij leren het je in de crisismanagement training bij de FeniksGroup.

Imagoschade

Een crisis kent vele gezichten maar altijd ligt het risico van imagoschade op de loer. Een schietincident, een woedende klant die personeel gijzelt, het vrijkomen van gevaarlijke stoffen, klanten en personeel die onwel worden nadat ze iets bij je gegeten hebben, een bedrijfsongeval met dodelijke slachtoffers of een dronken directeur die in zijn vrije tijd een fietser dood rijdt, deze voorbeelden kunnen nog veel meer gevolgen hebben als je niet adequaat reageert.

Een crisissituatie beheersen of oplossen

Bij een crisis heb je te maken met de situatie zelf, met je personeel, met de mensen die schade hebben geleden of slachtoffer zijn geworden, met de hulpdiensten en met de media. Zeker die laatste kan al snel onbeheersbaar worden. Goed en adequaat reageren is dan essentieel om de situatie op te lossen of in ieder geval beheersbaar te houden en om eventuele imagoschade te beperken of liever nog, te voorkomen.

Crisismanagement training door de FeniksGroup

Tijdens de training crisismanagement komt onder andere het volgende aan bod:

  • Veiligheidsprocedures (in het algemeen en die van het eigen bedrijf bedrijf)
  • Crisismanagement in het algemeen
  • De samenstelling van een crisismanagement team
  • De werkwijze tijdens een crisis

Voor leden van het crisismanagement team

De opleiding is bedoeld voor functionarissen die lid of plaatsvervangend lid zijn van een crisismanagement team zoals de directie, management, vakspecialisten en woordvoerders. De training kan gevolgd worden op locaties van de FeniksGroup of bij jou op locatie.

Theorie en praktijk scenario’s trainen

De opleiding duurt in totaal 6 uur waarbij we het eerste deel besteden aan theorie. Daarna trainen we in praktijk scenario’s met crisissimulatie en evalueren we dit. Na deze dag crisismanagement training heb je een verfrissende kijk op crisismanagement en weet je hoe je het crisismanagement effectief en efficiënt voert.

Crisismanagement opleiding voor je bedrijf

Wij raden aan om deze opleiding te volgen met het gehele team dat betrokken is bij crisismanagement in je bedrijf. Zo kunnen we de opleiding helemaal op het bedrijf richten en kunnen we ook samen concreet afspraken maken en de werkwijze bepalen en trainen. Wil je daar meer over weten of de mogelijkheden daarvoor bespreken? Neem dan contact met ons op.