Schijfvv
Risico advisering

Ben ik verplicht een RI&E te hebben?

Als je werkgever bent en je hebt meerdere medewerkers in dienst dan is een RI&E verplicht. Wil je weten wat jouw organisatie nodig heeft, en welke stappen je moet ondernemen?

Doe de RI&E check

FeniksGroup adviseert

Creëer een veilige en gezonde werkomgeving

Elke organisatie heeft haar eigen veiligheidsrisico’s. Dat betekent dat plannen voor preventie en bedrijfshulpverlening in onze visie op maat gemaakt moeten worden. Als wij een organisatie adviseren of helpen met haar veiligheid starten we volgens de vaste formule voor risico analyse: risico = kans x effect. We brengen we alle risico’s in kaart door ons in te lezen in de branche, we onderzoeken de bedrijfsactiviteiten, bezoeken de locatie(s) en interviewen medewerkers. Deze risico’s zijn input voor het plan van aanpak waarin we maatregelen en voorzieningen beschrijven om de risico’s te elimineren of te verminderen. De restrisico’s vertalen we in combinatie met de maatgevende factoren (aard, grootte en complexiteit van een gebouw, aantal (zelfredzame) aanwezigen) en externe risico’s (natuurrampen) in incidentscenario’s. Dit vormt de basis voor je bedrijfsnoodorganisatie (bno) of bedrijfshulpverleningsorganisatie (bhv-org) en beschrijven we in een bno- of bhv-plan. Het ontruimingsplan maakt hier onderdeel van uit. Maar veiligheid is meer dan inventarisatie en evaluatie van risico’s. Ons eigen uitgangspunt: veiligheid = preventie x focus. Met preventie doen we het uiterste om risico’s te minimaliseren. En met focus zorgen we dat veiligheid voortdurend aandacht heeft van de organisatie, onder meer door een goed functionerend team van veiligheidsmedewerkers.

Per risico een plan van aanpak?

  • Risico-overzicht met bijbehorende classificatie
  • De maatregelen om de risico’s te beheersen
  • De verantwoordelijke persoon voor implementatie van de maatregelen
  • Het tijdbestek per uit te voeren maatregel
  • Eventueel een restrisico-indicatie inventariseren en evalueren

Meer informatie

RI&E check

Project risico inventarisatie

Ontruimingsplattegrond

VOOR WIE WE WERKEN

Wij verzorgen Risico Advisering, maar ook Opleidingen & Trainingen voor verschillende branches

Bekijk de branches
Cta
Wie we zijn

Wij zijn professioneel. Wij zijn FeniksGroup.

Een serieus onderwerp als veiligheid vraagt in alles om professionaliteit. Veiligheid is van levensbelang voor een goed functionerende organisatie. Dat begint met bewustwording over de risico’s en het belang van preventie en hulpverlening. Daarin zijn we sparringpartner en onderwijzer. Om onze taak goed te vervullen, zorgen we dat we op de hoogte zijn van de meest recente inzichten en de nieuwste technieken. Onze professionaliteit uit zich in het ontzorgen en borgen van veiligheid: van het ontwikkelen van de scenario’s tot het up-to-date houden van de certificering.

Meer over ons
Feniks vleugels 2
VEILIGHEID COMPLEET

Behalve Risico Advisering verzorgen wij ook Opleidingen & Trainingen en Veiligheidmiddelen

l6a5425

Erkend door / lid van