Zorgopleidingen > Instructeur > Basisopleiding instructeur Basic Life Support (instructeur BLS)

Basisopleiding instructeur Basic Life Support (instructeur BLS)

Cursisten: 6 deelnemers
Duur: 2 dagen
Lesmethode: Klassikaal, theorie en praktijk
Certificering: NRR
Accreditatiepunten:
ABC1 12, V&VN 12, NAPA 12, VSR 12

Om onderwijs te geven in reanimatie, dien je een opleiding te volgen voor BLS-instructeur. Deze training is gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Er wordt speciale aandacht besteed aan de oorzaken van een circulatiestilstand en de vaardigheden die bij BLS van toepassing zijn.

Bekijk beschikbare opleidingen en schrijf je direct in

Inhoud
Competentietoets, een voorbeeldles en didactiek staan centraal op de eerste dag van de training instructeur BLS. Verder komen praktijk en scenario’s aan bod en de toetsing van praktijk en theorie. Tijdens de tweede dag staan theorie en lesgeven centraal. Tussen de eerste en tweede lesdag dient de cursist een dag stage te lopen. Tijdens de 1 e  stage ga je een basiscursus verzorgen onder begeleidingvan een instructeur. Je staat voor de groep en verzorgt de cursus. De stageplek dien je zelf regelen, dit kanbijvoorbeeld bij een lokale vereniging of bij een commercieel cursuscentrum. Na de 2e cursusdag moet jenog één keer stagelopen. Deze keer verzorg je een opfris- en vervolgcursus. Je gaat aan de slag metscenario’s en specifieke vaardigheden die in de basiscursus nog niet aan cursisten zijn geleerd. Als je decursus en stages succesvol hebt afgerond kun je zelfstandig als instructeur cursussen verzorgen.

Leerdoelen
De instructeur BLS beheerst na het afronden de volgende vaardigheden:

  • Kan een BLS demonstratie geven, inclusief het gebruik van een AED (volgens de actuele richtlijnen NRR)
  • Kan presentaties geven van de basistraining basale reanimatie en de opfris- en vervolgtraining BLS
  • Kan een lesplan voor een opfris- en vervolgtraining opstellen
  • Kan cursisten begeleiden tijdens het uitvoeren van scenario’s (uit het scenarioboek), volgens de principes van voorbereiding, uitvoering en afsluiting
  • Coachingsvaardigheden voor formatief handelen, gebruik makend van de 4 stappen instructietechniek, mastery learning en effectieve feedback geven (volgens de methodes directe feedback, Pendleton en Learning Conversation)
  • Kan reflecteren op het eigen handelen als (kandidaat-) instructeur

Voorbereiding
Voorafgaand krijg je een studieopdracht toegestuurd. Het is belangrijk om deze voor aanvang van de training voor te bereiden.Voor instructeurs EHBO geldt dat het zijn of haar eigen verantwoordelijkheid is om in het bezit te zijn van een geldig diploma instructeur EHBO. Als bij registratie blijkt dat de cursist niet in het bezit is van een geldig diploma, wordt de cursist niet erkend als instructeur. Er vindt dan geen restitutie van het lesgeld plaats.

Toetsing
De opleiding start met een competentietoets. De cursist dient de reanimatievaardigheden conform de richtlijnen van de ERC/NRR te tonen. Tijdens de opleiding leg je meerdere examens af: Basale Reanimatie volwassenen (theorie en praktijk) en het Examen AED (theorie en praktijk).Daarnaast wordt de kandidaat-instructeur tijdens de training instructeur BLS voortdurend geëvalueerd op inzet, gedrag en de omgang met materialen. Deze evaluatie wordt meegenomen in de eindbeoordeling.

Veelgestelde vragen

Welke training is voor mij de beste keuze?

Laat ons je terugbellen om jouw situatie te bespreken. Zo kunnen we je adviseren wat voor jouw de beste opleiding of training is.

Bel mij voor een advies op maat

Erkend door / lid van