Zorgopleidingen > Reanimatie > Immediate Life Support (ILS)

Immediate Life Support (ILS)

Cursisten: 6 deelnemers
Duur: 1 dag
Lesmethode: Klassikaal, theorie en praktijk
Certificering: NRR
Accreditatiepunten: ABAN 6, NVSHV 8, V&VN 6, VSR 6, NAPA 6

Tijdens de ééndaagse internationaal gecertificeerde training Immediate Life Support (ILS) leer je het in teamverband uitvoeren van een specialistische reanimatie van volwassenen. De cursus is officieel gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de European Resuscitation Council (ERC).

Bekijk beschikbare opleidingen en schrijf je direct in

Voor wie?
Deze training is uitermate geschikt voor een zorgprofessional die tijdens een reanimatie deelneemt aan het reanimatieteam en functioneert als teamleider. In groepjes van maximaal 6 cursisten volg je deze intensieve en leerzame training. De docenten houden rekening met de achtergrond van de cursisten en er wordt een veilige leeromgeving gecreëerd.

Inhoud
We gaan praktisch aan de slag met reanimatievaardigheden (Basic Life Support) en luchtwegmanagement. Je krijgt lezingen over ritmeherkenning, de ABCDE-systematiek in de benadering van een vitaal bedreigde patiënt en het protocol Specialistische Reanimatie. Vervolgens oefenen we met scenario’s. Deze scenariotraining wordt opgebouwd aan de hand van de vorderingen van de cursisten. Het gaat in deze training vooral om het functioneren als teamlid en als teamleider tot de overdracht volgt.

Leerdoelen
Het bereidt de cursist voor om deel uit te maken van het reanimatieteam in de initiële fase van de reanimatie. Na het doorlopen van de cursus is de cursist in staat om:

  • Tijdens de pre arrest fase prioriteiten te stellen tijdens een reanimatie;
  • Deelvaardigheden als endotracheale intubatie, beademing, ritmeherkenning, defibrillatie,transcutane pacing, cardioversie en medicatietoediening uit te voeren;
  • Leiding te geven of te participeren in een reanimatieteam met de bijbehorende handelingen;
  • De interactie tussen de verschillende technieken te benoemen en de consequenties daarvante overzien;
  • Op basis van bevindingen tijdens de reanimatie een hypothese te vormen en daarconsequenties aan te verbinden.

Voorbereiding
Het lesmateriaal wordt zes weken voorafgaand aan de training aan de kandidaten toegezonden met een begeleidend schrijven over de voorbereidingen. De cursist dient bekend te zijn met de lesstof vóór aanvang van de cursus, zodat herhaling van de lesstof kan plaatsvinden tijdens de training.Om deel te kunnen nemen moet de cursist in het bezit zijn van een BLS-certificaat (NRR) niet ouder dan 1 jaar.

Toetsing
Bij aanvang wordt de cursist geïnformeerd over de wijze van beoordeling middels een continu assessment. Bij continu assessment vindt er geen theoretische eindtoets plaats. Praktische vaardigheden worden getoetst door middel van vaardigheden/ scenario stations. Deze worden beoordeeld door een volwaardig instructeur.

Veelgestelde vragen

Welke training is voor mij de beste keuze?

Laat ons je terugbellen om jouw situatie te bespreken. Zo kunnen we je adviseren wat voor jouw de beste opleiding of training is.

Bel mij voor een advies op maat

Erkend door / lid van