Speciale trainingen > Ontruimingsoefening

Ontruimingsoefening

Deze training is geschikt voor bedrijven, instellingen en overheden met een bhv organisatie.
De ontruimingsoefening is een generale repetitie van een ongeval of calamiteit. Het scenario kan van tevoren worden afgestemd met de betrokkenen.
Na afloop evalueert onze deskundige de oefening met alle bhv’ers, waarbij de leermomenten en verbeterpunten besproken worden.
Het is mogelijk om een ontruiming eerst ‘droog’ te oefenen met een tabletop ontruimingsoefening.

Wat kun je verwachten?

Een ontruimingsoefening wordt afgestemd op het niveau van de bhv organisatie. Zo is het mogelijk klein te beginnen, met het ontruimen van een compartiment, waarna jaarlijks de oefening groter wordt. Bij een ervaren bhv organisatie kan ervoor gekozen worden direct een heel pand te ontruimen.

Lesonderwerpen:

  • Doornemen taken en verantwoordelijkheden van de bhv-organisatie
  • Communicatie tijdens een calamiteit
  • Simulatie-oefening (generale repetitie of tabletop)
  • Praktische uitvoeroefening (procedure)
  • Aanvulling met bedrijfsspecifieke onderdelen

Resultaat:

  • Evaluatie door oefenleider
  • Verslaglegging

Met deze repetitie voldoet de organisatie aan de wettelijke verplichting om jaarlijks een ontruimingsoefening te houden. Daarnaast levert de oefening mogelijke verbeterpunten op. De oefenleider legt de oefening vast in een verslag. Dit faseverslag met daarin de doelstellingen en resultaten krijgt de opdrachtgever uiterlijk een week later toegestuurd.