arbo

Wat is een preventiemedewerker?

Feniks preventiemedewerker

Een gezonde en veilige werkplek is belangrijk voor iedereen. Een preventiemedewerker heeft hier een belangrijke rol in. Maar wat is een preventiemedewerker precies? En wat behoort tot het takenpakket van deze belangrijke medewerker? Wist u dat een preventiemedewerker verplicht is volgens de wet? Alles wat u wilt weten over een preventiemedewerker leest u in dit artikel. Zo zet u een goede stap richting een veilige en prettige werkplek.

Wat doet een preventiemedewerker?

Zoals de naam al zegt houdt een preventiemedewerker zich bezig met het voorkomen van gezondheids- en veiligheidsrisico’s op de werkvloer. De taken van de preventiemedewerker zijn wettelijk vastgelegd in de arbowet. Naast deze wettelijk vastgelegde taken voert een preventiemedewerker vaak ook nog andere arbo-gerelateerde taken uit. Wat deze taken precies inhouden verschilt van bedrijf tot bedrijf. De taken die de preventiemedewerker wettelijk op zich moet nemen zijn:

  • Opstellen van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) (eventueel met anderen samen)
  • Het plan van aanpak uit de RI&E (mede) uitvoeren
  • Samenwerken met de arbodienst of bedrijfsarts
  • Samenwerken met de ondernemingsraad

In deze taken heeft de preventiemedewerker zowel een uitvoerende als een adviserende rol. De precieze invulling van de taken is bovendien afhankelijk van het bedrijf. De preventiemedewerker slaat een brug tussen de werknemers en de werkgever en zorgt ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op staan als het om veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf gaat.

Veiligheid = preventie x focus

De andere taken die de preventiemedewerker vaak op zich neemt hebben veelal te maken met het adviseren van andere werknemers over arbo-gerelateerde taken. Ook controleren ze op de naleving van de regels en onderzoeken ze eventuele incidenten. Het is dus van groot belang dat de preventiemedewerker kennis van zaken heeft.

Wie kan de preventiemedewerker zijn?

Elk bedrijf is volgens de arbowet verplicht om een preventiemedewerker aan te stellen. Bij kleine bedrijven, met maximaal 25 werknemers, mag de preventiemedewerker de werkgever zelf zijn. Heeft uw bedrijf meer werknemers? Dan moet een andere werknemer in het bedrijf de taak van preventiemedewerker op zich nemen. Vaak gebeurt dit in combinatie met een andere functie. In principe kan elke medewerker de functie van preventiemedewerker invullen. Hierbij is het wel belangrijk dat de werknemer kennis van zaken heeft. Daarom is het belangrijk om een preventiemedewerker adequaat op te leiden. Dit is waar FeniksGroup u kan ondersteunen. Twijfelt u of u uw RI&E moet vernieuwen, doe dan gerust onze RI&E check. We begrijpen dat het voor een (nieuwe) preventiemedewerker lastig kan zijn om over alles kennis van zaken te hebben. In onze cursus Preventiemedewerker leren we uw preventiemedewerker alles wat hij of zij moet weten. Dat komt de veiligheid binnen uw bedrijf zeker ten goede!

Bent u benieuwd wat wij voor u op het gebied van bedrijfsveiligheid allemaal voor u kunnen betekenen?
Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

5 januari, 2022
Delen mag, graag zelfs!

 

Wil jij de nieuwste veiligheidsinzichten in je mailbox ontvangen?

Meldt je gratis aan!

Geen spam. Je kunt op elk moment afmelden.