Risico advisering > RI&E maken in jouw bedrijf

RI&E maken in jouw bedrijf

Het hebben van een RI&E is voor werkgevers verplicht volgens de Arbowet. Met een actuele RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) weet je wat je moet doen om de risico’s in het bedrijf te voorkomen of te verminderen. Zodat werknemers, klanten en bezoekers geen onnodig risico lopen door het werk of de bedrijfsomgeving. Niet nu en niet in de toekomst. Logisch dus dat er in jullie bedrijf een goede RI&E is. Toch? Check de RI&E in jullie bedrijf zelf of vraag ons om advies als je nog een RI&E moet maken.

De risico’s van het werk in cijfers

Werkgevers zijn verplicht arbeidsongevallen te melden wanneer sprake is van een ziekenhuisopname, blijvend letsel of een dodelijke afloop. In 2021 ontvangt de Arbeidsinspectie 3.482 meldingen van ongevallen op de werkvloer. Daarbij werden er 60 dodelijke slachtoffers geregistreerd. [1]
Ook zijn er in 2021 in totaal door 750 bedrijfsartsen 4.520 beroepsziekten vastgesteld. Drie diagnoses zijn het vaakst gemeld: infectieziekten en luchtwegaandoeningen, psychische aandoeningen en aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat. [2]
Een RI&E is dus echt geen overbodige luxe!

Check of jij een RI&E moet (laten) maken met deze 6 vragen

Wil je weten of jullie een RI&E moeten maken en of de versie die er nu is, wel voldoet? Check dat dan met de volgende 6 vragen:

1. Personeel of vrijwilligers?

Zodra er personeel in dienst is, is een RI&E verplicht. Ook als dat uitzendkrachten, vrijwilligers, inhuur of stagiaires zijn. Zijn er uitsluitend vrijwilligers in dienst? Dan is een RI&E alleen verplicht als er met gevaarlijke stoffen of biologische agentia gewerkt wordt.

2. Zijn alle risico’s in kaart gebracht?

Voorafgaand aan het uitvoeren van de RI&E moeten de inzichten van de bedrijfsarts en andere deskundigen die betrokken zijn bij het verzuim- en arbobeleid geïnventariseerd worden. Deze inzichten moeten bij het maken van de RI&E meegenomen worden.

In een RI&E moet aandacht besteed worden aan :

  • Inventarisatie van de aanwezige arbeidsrisico’s, hun grondoorzaken en de al genomen risicobeperkende maatregelen op het gebied van veiligheid en gezondheid.
  • Inventarisatie van de aanwezige arbeidsrisico’s met betrekking tot werknemers die behoren tot de ‘bijzondere categorieën van werknemers (bijvoorbeeld gedeeltelijk arbeidsgeschikten, zwangeren, jeugdigen en ouderen), hun grondoorzaken en de al genomen risicobeperkende maatregelen.
  • Aandacht voor de toegang van werknemers tot een preventiemedewerker of een arbodeskundige (bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige of arbeids- en organisatiedeskundige).
  • Inventarisatie van de kansen dat werknemers te maken te krijgen met seksuele intimidatie of geweld.

3. Zijn de risico’s geëvalueerd, beoordeeld en geprioriteerd?

Wie lang hetzelfde werk doet met een muis en een beeldscherm, kan klachten krijgen. Maar dat risico is toch minder groot dan het risico bij werkzaamheden met gevaarlijke stoffen of bij werk op grote hoogtes. De verschillende risico’s moeten daarom gesorteerd worden; van het meest belangrijk tot het minst. Ofwel het grootste risico of het risico met de meeste kans dat het plaatsvindt, moet als eerste genoemd worden.

4. Is er een plan van aanpak per risico?

Zijn de risico’s bekend, dan moet er ook iets bedacht worden om de risico’s te verminderen. Per genoemd punt moet een aanpak uitgewerkt worden. Welke maatregel wordt genomen, hoe effectief schatten we de maatregel in, wanneer gaan we de maatregel implementeren, door wie, waar en wanneer, hoe wordt de maatregel geïmplementeerd en zijn er ongewenste consequenties van de maatregel? De planning is hierbij ook van groot belang. Een groot risico moet immers niet ‘ooit opgelost’ zijn, het moet duidelijk zijn wanneer het wordt aangepakt en wanneer het geregeld is.

5. Is de RI&E getoetst?

Meestal moet een RI&E ook getoetst worden. Dat gebeurt dan door een gecertificeerde arbo kerndeskundige (AKD), bijvoorbeeld door die van de FeniksGroup. Deze toetsing is niet nodig voor organisaties met minder dan 25 werknemers die een aangemeld branche RI&E-instrument gebruiken of een RI&E-instrument dat is erkend in de cao. Werken de werknemers in jouw organisatie minder dan 40 uur per week? Ook dan hoef je de RI&E niet te laten toetsen.
Als in de RI&E op een of meer onderwerpen een verdiepend onderzoek is uitgevoerd (en dit in een verdiepende RI&E is toegevoegd aan de algemene RI&E), dan moet een   AKD’er op dat vakgebied die verdiepende RI&E toetsen. Soms kan dat dezelfde AKD’er zijn als degene die de algemene RI&E heeft getoetst, omdat het onderwerp van de  verdiepende RI&E op zijn eigen vakgebied ligt. Is dat niet het geval, dan moet een  AKD’er met specialisatie op dit vakgebied de verdiepende RI&E toetsen.

6. Is de RI&E nog actueel?

Een RI&E is eigenlijk nooit klaar. Verandert een procedure in het bedrijf? Wordt een opslag verbouwd tot een kantoorruimte? Is er een nieuwe machine in gebruik genomen? Elke verandering in het bedrijf kan een verandering van de RI&E tot gevolg hebben. Want de bekende vluchtroutes zijn misschien geblokkeerd door de verbouwing. De nieuwe machine heeft misschien gevaarlijke snijplaten die voorheen niet gebruikt werden. En een ander bedrijfsproces kan tot gevolg hebben dat er ineens meer of minder mensen in een gebouw zijn. Al die veranderingen kunnen ertoe leiden dat de bedachte oplossingen om de risico’s te verminderen, niet meer werken. En dan zijn er  nieuwe maatregelen nodig. Die moeten vastgelegd worden in de geüpdatete versie van de RI&E. Is de RI&E in jullie bedrijf nog versie 0.1? Grote kans dat die aangepast moet worden!

Jullie RI&E laten maken bij de FeniksGroup

Het in kaart brengen van de risico’s op de werkplek is een intensieve klus. Iets waar we bij de FeniksGroup dagelijks mee bezig zijn; van het in kaart brengen van risico’s op de werkplek tot en met het reduceren daarvan door bijvoorbeeld ontruimingsplattegronden te maken, bedrijfsnood-, bhv, of ontruimingsplannen te schrijven, het helpen van het inrichten van de bedrijfsnood-, of bhv-organisatie en trainingen in veiligheid te geven.

Hulp bij de RI&E? Vraag het de FeniksGroup!

Wil je weten of de situatie in jullie bedrijf ook veilig is? Of dat de RI&E weer eens geactualiseerd moet worden? Vraag ons dan om hulp, zo kan je bij ons jouw RI&E laten maken. Wil je een check is van de huidige versie of het ontwikkelen van een RI&E voor een nieuwe vestiging? Wij adviseren jullie daar graag over en regelen het ook als je dat wenst!

 

[1] Jaarverslag 2021 Nederlandse Arbeidsinspectie

[2] https://www.beroepsziekten.nl/verschenen/beroepsziekten-cijfers-2022