Bhv-opleidingen > Opleiding coördinator hoofd bhv basisopleiding

Opleiding coördinator hoofd bhv basisopleiding

De opleiding is een mix van de cursist wegwijs maken in wet- en regelgeving, praktische opdrachten en kennisdeling met andere cursisten waarbij de eigen organisatie van de cursist centraal staat.Als coördinator/hoofd bhv ben jij verantwoordelijk voor het coördineren en organiseren van de bhv-activiteiten binnen een organisatie, met als doel de veiligheid en gezondheid van medewerkers en bezoekers te waarborgen tijdens noodsituaties.
In deze opleiding nemen we de cursisten aan de hand om bhv beter te begrijpen en helpen we om de coördinatoren en hoofden bhv zelf betere keuzes te laten maken. Goede bedrijfshulpverlening is niet zo zeer een verplichting vanuit de wet- en regelgeving maar een keuze voor veiligheid die past binnen de kaders en ambities van de werkgever.

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor personen die in bedrijven of instanties (gaan) functioneren als Coördinator/Hoofd bedrijfshulpverlening.

Na het volgen van de opleiding kent en kan de deelnemer onder andere:

 • Een vertaling maken van relevante wetten naar het eigen bedrijf
 • Invulling geven aan “Zorg op maat” zoals bedoeld in de Arbo-wet
 • De bhv-organisatie opzetten;
 • het bhv-beleidsplan, bedrijfsnoodplan en ontruimingsplan opstellen en beheren;
 • het arbobeleid met betrekking tot bhv implementeren;
 • zorgen voor voldoende opleiding en oefening van de bhv;
 • communiceren met interne en externe contacten.

Inhoud opleiding (theorie & praktijk)

 • Wettelijk kader: Arbowet, bouwbesluit, bouwverordening, gebruiksvergunning
 • Veiligheid binnen de eigen organisatie; verplichting voor de werkgever, RI&E, richtinggevende & maatgevende factoren, restrisico’s, organisatie van de bhv.
 • Schriftelijke vastlegging bhv: bedrijfsnoodplan en ontruimingsplan
 • Opleidingen: keuze van veiligheidsopleidingen, -trainingen en oefeningen 
 • Alarmeringen & procedures: meldingen met daarbij horende procedures, alarmerings- en waarschuwingssystemen
 • Brandbeveiligingsmaatregelen en -voorzieningen;  eisen aan een gebouw,  vluchtroutes, brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallaties, blus- en andere veiligheidsmiddelen

Aanmelden voor de Coördinator hoofd bhv basisopleiding?

De opleiding duurt 2 dagen en wordt gegeven op onze locatie bij fort Markenbinnen. Je kunt jezelf of de cursist(en) van je bedrijf dan aanmelden via ons klantportaal. Ben je nog geen actieve klant van ons dan kun je ons bereiken op telefoonnummer 075 – 641 1628.