risico advisering

RI&E voor basisscholen: voor veiligheid en gezondheid op school

Ri&e op basisscholen het belang en de bijzonderheden

In elke werkomgeving komen risico’s voor, maar wanneer je met kinderen werkt is het extra belangrijk dat je deze goed in kaart hebt. Daarom is een goede Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op een basisschool erg belangrijk. Risico Inventarisatie en Evaluatie is een instrument dat wordt gebruikt om de veiligheid en gezondheid op de werkvloer te waarborgen. Maar wat houdt een RI&E voor basisscholen precies in, en waarom is het zo belangrijk? In deze blog leggen we het je uit.

Wat is RI&E?

RI&E gaat om de inventarisatie van de risico's die binnen een organisatie kunnen voorkomen. Hierbij wordt gekeken naar de fysieke, psychische en sociale risico's die medewerkers lopen tijdens hun werkzaamheden. Het doel van een RI&E is om inzicht te krijgen in deze risico's en op basis hiervan maatregelen te nemen om deze risico's te verminderen of zelfs te elimineren. Een RI&E is niet alleen verplicht, maar ook van groot belang voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers.

Waarom is een RI&E belangrijk?

Een RI&E is belangrijk om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren voor medewerkers. Door de risico's in kaart te brengen, kunnen deze worden aangepakt en kan er worden voorkomen dat medewerkers gezondheidsklachten oplopen of zelfs arbeidsongeschikt raken. Ook kan een RI&E bijdragen aan een hogere productiviteit en betere werksfeer, omdat medewerkers zich veiliger en gezonder voelen op de werkvloer.

In het geval van een basisschool is het in kaart hebben van de bedrijfsrisico’s extra belangrijk, omdat hier dagelijks tientallen tot honderden kinderen aanwezig zijn. Een groot deel van deze kinderen is erg jong en daarom niet zelfredzaam. Zij moeten dus in het geval van calamiteiten goed begeleid worden door de juiste personen. Ook dat kan worden opgenomen in een RI&E plan.

Bijzonderheden van RI&E bij basisscholen

Een RI&E voor basisscholen verschilt op bepaalde vlakken van een RI&E voor andere organisaties. Zo zijn er specifieke risico's die zich voordoen bij basisscholen, zoals ongevallen tijdens gymlessen of onveilige situaties op het schoolplein. Ook is er bij basisscholen vaak sprake van interactie met kinderen, wat specifieke psychische en sociale risico's met zich meebrengt. Het is daarom van belang dat de RI&E voor basisscholen hier rekening mee houdt en hierop inspeelt.

Veiligheid = preventie x focus

Risico inventarisatie op een basisschool door een expert

Heeft jouw basisschool een nieuwe Risico Inventarisatie en Evaluatie nodig? Dan is het verstandig om deze uit te laten voeren door een veiligheidsexpert. Deze professional komt op de school kijken om de risico’s in kaart te brengen. Niet alleen is hij/zij op de hoogte van alle geldende wet- en regelgeving, ook weet hij/zij precies hoe risico’s zo goed mogelijk aangepakt kunnen worden. Zo krijg je na afloop van de inventarisatie een praktisch plan van aanpak waar je direct mee aan de slag kan. Ook bij de uitvoering van het plan van aanpak helpt de veiligheidsconsultant je graag. Moeten er bepaalde werkprocessen worden aangepakt? Moeten er misschien extra BHV-cursussen gevolgd worden? Of hebben er meer medewerkers een EHBO-opleiding nodig? Wat er ook nodig is, wij helpen je graag verder.

Veiligheid voor elke basisschool

Een RI&E is dus van groot belang voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers op basisscholen. Door de specifieke risico's in kaart te brengen en hierop in te spelen, kan een veilige en gezonde werkomgeving worden gecreëerd. Ben je benieuwd wat wij voor jouw school kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Wil jij de nieuwste veiligheidsinzichten in je mailbox ontvangen?

Meldt je gratis aan!

Geen spam. Je kunt op elk moment afmelden.