bhv

Bhv in de horeca: Een cruciaal onderdeel van veiligheid

Bhv in de horeca

Bedrijfshulpverlening komt voort uit de Arbowet en geldt voor alle bedrijven en organisaties in Nederland. Bedrijfshulpverleners in de horeca zetten zich in om situaties die gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers en gasten te voorkomen en te beperken, en daarmee letsel en schade tegen te gaan. De horeca is een branche die draait om werken met én voor mensen. Een horecamedewerker bedient in zijn werk veel verschillende mensen als gast. Dat geeft een geheel eigen dynamiek, die niet te vergelijken is met andere werkomgevingen zoals bijvoorbeeld kantoren of industriële bedrijven.

Inhoudsopgave

 1. Wat is bhv?
 2. Waarom is bhv zo belangrijk voor de horeca?
 3. Wettelijke eisen voor bhv in de horeca
 4. Het opstellen van een bedrijfsnoodplan voor de horeca
 5. Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor de horeca
 6. Opleiding en training van bhv'ers in de horeca
 7. Communicatie en samenwerking in noodsituaties
 8. EHBO en AED in de horeca
 9. Bhv cursus voor de horeca
 10. Veelgestelde vragen over bhv in de horeca

1. Wat is bhv?

bhv staat voor bedrijfshulpverlening en is gericht op het voorkomen en beperken van letsel en schade bij ongevallen en noodsituaties. Het doel van bhv is om snel en adequaat te kunnen handelen bij calamiteiten, zodat letsel en schade aanzienlijk worden verminderd en de gevolgen voor medewerkers, gasten en bezoekers zo veel mogelijk worden beperkt. Een goed bhv-plan omvat onder meer maatregelen voor brandpreventie, ontruiming, communicatie, EHBO en AED-gebruik.

2. Waarom is bhv zo belangrijk voor de horeca?

Volgens de recente editie van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en het CBS, een van de grootste periodieke onderzoeken naar de werksituatie van werknemers, voerde 24% van de medewerkers in de horeca in 2022 gevaarlijk werk uit. Als gevaarlijke situaties worden onder andere struikelen of uitglijden, snijden of steken, en confrontatie met geweld genoemd. In de horeca rapporteert 24% van de werknemers ook dat er wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen of mogelijk besmettelijke personen, dieren of materialen.In de NEA van 2022 staat de horeca  op de tweede plek, na vervoer en voor industrie,  in de top drie van sectoren waarin de meeste arbeidsongevallen worden gerapporteerd.

3. Wettelijke eisen voor bhv in de horeca

De Arbowetgeving in Nederland (ook wel Arbowet genoemd) is wet- en regelgeving waarin is vastgelegd dat werknemers veilig en gezond moeten kunnen werken. In deze wetgeving is vastgelegd waar ook horeca ondernemers aan moeten voldoen om hun personeel veiligheid op de werkvloer te bieden.

De horeca ondernemer zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op alle met de arbeid verbonden aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden waarbij hij de volgende regelgeving in acht neemt:

 • Artikel 3 van de Arbowet zegt dat de werkgever beleid moet maken dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. 
 • Artikel 15 van de Arbowet vermeldt dat de werkgever zich mag laten ondersteunen door deskundige bhv’ers. Hier staat ook beschreven wat de taken van de bhv’ers zijn en de verplichting tot opleiden van de bhv’ers binnen de organisatie..

4. Het opstellen van een bedrijfsnoodsplan voor de horeca

Een bedrijfsnoodplan voor de horeca moet afgestemd zijn op de specifieke risico's die verbonden zijn aan de branche. Het plan moet duidelijk beschrijven wie er verantwoordelijk is voor welke taken en hoe er gehandeld moet worden bij noodsituaties. Het is belangrijk dat het plan regelmatig geëvalueerd en bijgesteld wordt, om ervoor te zorgen dat het up-to-date blijft. Daarnaast is het van belang dat het ontruimingsplan (als onderdeel van het bedrijfsnoodplan) bekend is bij alle medewerkers en dat er regelmatig geoefend wordt. Op deze manier weten je medewerkers hoe ze in een noodsituatie moeten handelen.

5. Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor de horeca

Een RI&E is een verplichte inventarisatie van de bedrijfsrisico's op de werkvloer in de horeca. Het doel van de RI&E is om in kaart te brengen welke risico's er zijn en welke maatregelen er genomen moeten worden om deze risico's te beperken. Een RI&E voor de horeca richt zich onder andere op de risico's op het gebied van brandveiligheid - wat te doen bij brand, agressie en geweld, hygiëne, en ergonomie. Sinds mei 2022 is er een nieuwe horeca-RI&E. 

6. Opleiding en training van bhv'ers in de horeca

Om goed te kunnen handelen bij noodsituaties is het belangrijk dat bhv'ers in de horeca goed opgeleid en getraind zijn. In horeca specifieke trainingen kunnen we aandacht besteden aan de concrete situaties en de actuele risico’s die er spelen. Denk hierbij bijvorbeeld aan de aandachtspunten bij ontruimingen en de risico’s in horecakeukens. Bhv’ers in de horeca moeten bijvoorbeeld veel weten over snij- en brandwonden als gevolg van het gebruik van keukenapparatuur. 

7. Communicatie en samenwerking in noodsituaties

Bij noodsituaties is goede communicatie en samenwerking essentieel. Het horeca bedrijfsnoodplan moet daarom duidelijke afspraken bevatten over wie er verantwoordelijk is voor welke taken en hoe er gecommuniceerd moet worden. Ook moeten er afspraken gemaakt worden over de samenwerking met externe hulpverleners, zoals de brandweer en ambulance. Het is een goed idee om dit intern met alle betrokken medewerkers te oefenen. Op deze manier zal de samenwerking en communicatie tijdens een ongeval veel soepeler verlopen. Dit is belangrijk omdat er op dat moment juist gehandeld moet worden. Liever een keer te veel geoefend, dan niet correct kunnen handelen in een gevaarlijke situatie.

8. EHBO en AED in de horeca

In de horeca is het van belang dat er snel en adequaat gehandeld kan worden bij noodsituaties. Daarom is het belangrijk dat er voldoende EHBO-voorzieningen aanwezig zijn en dat er een AED (Automatische Externe Defibrillator) in de buurt aanwezig is. Medewerkers moeten getraind zijn op het gebied van EHBO en het gebruiken van een AED. 

9. Bhv cursus voor de horeca

Bedrijfshulpverlening is een belangrijk onderdeel van de veiligheid in de horeca. Een goede bhv-organisatie is maatwerk en moet afgestemd zijn op de specifieke risico's die verbonden zijn aan de branche. Het is van belang dat medewerkers goed opgeleid en getraind zijn en dat er voldoende EHBO-voorzieningen aanwezig zijn. Door regelmatig te oefenen en het bedrijfsnoodplanplan regelmatig te evalueren en bij te stellen kan de veiligheid in de horeca gegarandeerd worden.

FeniksGroup helpt je hier graag mee verder. Wil je een bhv-cursus gericht op de horeca? Of nog specifieker een in-company training die jouw bedrijf als uitgangspunt neemt? Neem dan contact met ons op.

Ons deskundige team van veiligheidsadviseurs helpt je graag verder om jouw werkomgeving in de horeca veiliger te maken!

10. Veelgestelde vragen over bhv in de horeca

 1. Moeten alle medewerkers in de horeca een bhv-certificaat hebben?

In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Dat kan op verschillende manieren. Daarom is het aantal bhv'ers niet wettelijk vastgelegd. 

Medewerkers die geen bhv'er zijn moeten wel op de hoogte zijn van het ontruimingsplan en weten wat zij moeten doen in geval van noodsituaties. Het is wel aan te raden om voldoende medewerkers op te leiden als bhv'er rekening houdend met de werkplekken en werktijden. Want hoe regel je bhv als personeel op locatie werkt, zoals in de catering? Of wat is er nodig als er in een hotel ‘s nachts geen medewerkers aanwezig zijn?

 1. Moet er in elke horecagelegenheid een AED aanwezig zijn?

Volgens de wetgeving is een AED (nog) niet verplicht, maar het is wel een verplichting om de veiligheid en het welzijn te waarborgen van bezoekers en personeel in je horecagelegenheid. Een AED kan bijdragen aan een snellere en effectievere reanimatie bij een hartstilstand. Medewerkers moeten getraind zijn in het gebruik van een AED, zodat zij deze in geval van nood kunnen bedienen.

 1. Moeten er EHBO-voorzieningen aanwezig zijn in de keuken?

Ja, in de keuken gebeuren statistisch gezien veel ongevallen zoals snijwonden of verbrandingen. Het is daarom van belang dat er in de keuken voldoende EHBO-voorzieningen aanwezig zijn, zoals een EHBO-koffer.

 1. Hoe vaak moet het bedrijfsnoodplan geëvalueerd worden?

Het bedrijfsnoodplan moet regelmatig geëvalueerd en bijgesteld worden om ervoor te zorgen dat het up-to-date blijft. Dit moet minimaal één keer per jaar gebeuren. Bij grote veranderingen in de organisatie of in de wet- en regelgeving moet het bedrijfsnoodplan ook tussentijds geëvalueerd en aangepast worden.

 1. Wie is verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening in de horeca?

De werkgever is verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening in de horeca. Hij moet ervoor zorgen dat er voldoende bhv'ers zijn aangewezen, dat er een actueel bedrijfsnoodplan is opgesteld en dat er voldoende veiligheidsvoorzieningen aanwezig zijn zoals EHBO-koffers en brandblussers. Daarnaast moet hij ervoor zorgen dat bhv’ers goed opgeleid en getraind zijn en dat de medewerkers op de hoogte zijn van het ontruimingsplan en de procedures bij noodsituaties. Het is belangrijk dat de werkgever regelmatig controleert of alles nog naar behoren functioneert en het bedrijfsnoodplan indien nodig aanpast. Hierbij kan je FeniksGroup inschakelen, zodat je zeker weet dat jouw bedrijfsnoodplan aan alle eisen voldoet!

2 november, 2023|BHV
Delen mag, graag zelfs!

Wil jij de nieuwste veiligheidsinzichten in je mailbox ontvangen?

Meldt je gratis aan!

Geen spam. Je kunt op elk moment afmelden.