risico advisering

Risico inventarisatie bij de kinderopvang & BSO

Risico inventarisatie in de kinderopvang en BSO

Als medewerker binnen een kinderopvangorganisatie draag je veel verantwoordelijkheid. Ouders vertrouwen jou hun kinderen toe en gaan ervan uit dat het op het gebied van veiligheid uitstekend geregeld is. Daarom is voor elke kinderopvangorganisatie een adequate risico-inventarisatie van het grootste belang. Tijdens zo’n risico-inventarisatie worden mogelijke risico’s en gevaren op het gebied van veiligheid en gezondheid inzichtelijk gemaakt en maak je afspraken in een plan van aanpak om deze risico’s zoveel mogelijk te verkleinen. FeniksGroup helpt jouw kinderopvangorganisatie hierbij.

Wat is een risico-inventarisatie?

Een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) moet volgens de Arbowet in alle sectoren worden uitgevoerd, dus ook op een kinderopvang of buitenschoolse opvang (BSO). Daarnaast is er de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) waarin staat dat elke kinderopvangorganisatie of BSO een veiligheids- en gezondheidsbeleid moet hebben omdat een veilige omgeving een belangrijke voorwaarde voor kinderen is om zich goed te kunnen ontwikkelen. 

Tijdens de risico-inventarisatie worden eventuele risico’s en gevaren duidelijk in kaart gebracht. Dan wordt er gekeken of er aanpassingen en/of maatregelen binnen werkprocessen of nieuw beleid gemaakt moeten worden om deze risico’s te verkleinen of zelfs helemaal weg te nemen. In een duidelijk plan van aanpak wordt dit alles samengevat, zodat jij en jouw collega’s precies weten welke stappen er ondernomen gaan worden. Dit kan variëren van het volgen van een EHBO cursus tot het anders inrichten van de opvangruimte. Een risico-inventarisatie voor in de kinderopvang of BSO wordt daarom altijd op maat gemaakt voor jouw organisatie.

Risico = kans x effect

Risico inventarisatie voor de veiligheid op de BSO of kinderopvang

Op een BSO of kinderopvang is niet alleen de veiligheid van de medewerkers, maar ook die van de kinderen van groot belang. Dit is anders dan in andere sectoren, waar vaak enkel met medewerkers rekening hoeft te worden gehouden. Tijdens de risico-inventarisatie op een kinderopvang of BSO staat de veiligheid van zowel medewerkers als kinderen centraal. Er wordt gekeken naar de risico’s die specifiek binnen deze branche spelen. Zo moeten er altijd voldoende medewerkers met een kinder- en baby EHBO diploma aanwezig zijn en is er een wettelijk maximum aantal kinderen per leeftijdscategorie per medewerker. Ook moeten gevaarlijke spullen, zoals scherpe messen, veilig buiten het bereik van de kinderen liggen en is ergonomisch werken voor de medewerkers erg belangrijk. Tijdens de risico-inventarisatie worden alle situaties in de kinderopvang grondig doorgelicht en in kaart gebracht. Zo krijg je een volledig beeld van de veiligheid binnen de BSO of kinderopvang. 

Maatwerk voor jouw kinderopvang

Als kinderopvangorganisatie mag je de RI&E zelf uitvoeren, maar je kunt dit ook uitbesteden aan onze veiligheidsconsultants. Deze experts komen graag langs op locatie om de situatie precies in kaart te brengen. Daarna ontvangen jullie een duidelijk plan van aanpak, waarna jullie direct weten welke stappen er ondernomen moeten worden om de veiligheid binnen de kinderopvang verder te vergroten. Wil je de risico-inventarisatie kinderopvang toch liever zelf doen, maar kun je wel wat advies gebruiken? Dan kunnen onze consultants ook als adviseurs optreden. Neem contact met ons op en we bespreken de verschillende mogelijkheden met je. Ook als je geïnteresseerd bent in een op maat gemaakte BHV-training voor jouw kinderopvang helpen we je graag verder. Zo vergroten we samen de veiligheid van de medewerkers en kinderen binnen jouw organisatie. 

27 oktober, 2023|RI&E
Delen mag, graag zelfs!

Wil jij de nieuwste veiligheidsinzichten in je mailbox ontvangen?

Meldt je gratis aan!

Geen spam. Je kunt op elk moment afmelden.