risico advisering

Veiligheid in het onderwijs.

RI&E voor basisscholen

Een veilige omgeving is belangrijk op elke school om de kinderen en jongeren goed onderwijs te kunnen bieden. Naast sociale veiligheid vraagt dat ook om fysieke veiligheid; mensen die getraind zijn om te handelen bij kleine incidenten waarbij een pleister volstaat maar die ook kunnen reanimeren, ontruimen en stabiliseren. Dat vraagt om een goed functionerend bhv-team op school. Wij trainen daarvoor hulpverleners in het onderwijs, in bhv, EHAK en EHBO rekening houdend met de situaties in jullie school.

Bhv, EHBO en EHAK voor onderwijzers en onderwijs ondersteunend personeel

Vanaf het moment dat kinderen voor het eerst naar school gaan totdat ze misschien later als volwassene een avondopleiding bezoeken, in elke schoolse omgeving moet ook de fysieke veiligheid geborgd zijn. Verschillende veiligheidstrainingen spelen daarop in zoals de bhv, EHBO en EHAK. Daarmee leren onderwijzers en onderwijs ondersteunend personeel hoe te handelen in het geval van calamiteiten.

Andere risico’s op scholen

Een bhv’er zal vooral letsel willen voorkomen of in ieder geval beperken. Maar de werkomgeving is bepalend in de vaardigheden die daarvoor vereist zijn. Wie veel met jonge kinderen werkt, heeft andere letsels te behandelen en andere risico’s te voorkomen dan wie met ouderen werkt of in een productieomgeving. Wij zorgen ervoor dat jullie team de juiste vaardigheden aanleert, afgestemd op de specifieke situatie in jullie school. Hiervoor brengen wij de risico’s in kaart via een bedrijfsrisico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Dit maakt duidelijk waar extra aandacht aan besteed moet worden en waar de veiligheid in school in het geding is. Is er al een RI&E? Dan beoordelen we die eerst op actualiteit en volledigheid.

Effectief leren = inhoud x (plezier + uitdaging)

Protocollen

Via de verschillende veiligheidstrainingen leren we de medewerkers hoe ze moeten handelen. Daarnaast trainen wij ze ook in protocollen die ze moeten volgen. Zijn die protocollen er nog niet? Dan kunnen wij helpen om die voor jullie school op te stellen.

Maatwerk in trainingen voor scholen

Naast de standaard bhv- en EHBO-trainingen die wij geven, leveren we ook maatwerk. Zeker voor het onderwijs is dit heel belangrijk. Een school waar praktijklessen met metaal- en houtbewerking of lassen gegeven worden, kent immers heel andere risico’s dan een school waar de lessen grotendeels theoretisch zijn. Wij passen middels realistische scenario’s ons lesprogramma daarop aan en houden rekening met de RI&E. Zo komen alle relevante risico’s aan bod en realiseren wij een training die daar antwoord op geeft.

Type school en schoolgebouw

De trainingen die we vervolgens ontwikkelen, gaan ook in op de situatie van jullie school. Zoals het type school; een basisschool met jonge kinderen vereist andere vaardigheden dan een school waar de leerlingen scheikundeproeven doen of zelf met gereedschap leren werken. En het gebouw. Een nieuw of oud gebouw, laagbouw of een school met meerdere verdiepingen; elk type onderwijs en elk soort schoolgebouw vergt een eigen aanpak en een eigen invulling van de veiligheidstraining.

Realistisch trainen met actuele scenario’s

De veiligheidstrainingen van FeniksGroup bevatten altijd actuele scenario’s. Daarmee bootsen we situaties na die herkenbaar zijn in en rondom scholen en waar leraren en onderwijs ondersteunend personeel mee te maken kunnen krijgen. Of het nu een bhv-, EHBO- of EHAK-training is, doordat er realistisch getraind wordt zijn ze steeds weer nuttig en aantrekkelijk. Ook als het een herhaling betreft. Want dan wordt weliswaar de basis herhaald maar zijn de accenten verlegd en de scenario’s weer nieuw. Zo doe je hier altijd nieuwe vaardigheden op en wordt eerdere kennis weer opgefrist.

Bhv en EHBO voor het onderwijs

FeniksGroup is gespecialiseerd in de veiligheid in jullie branche. Wij hebben relevante en actuele kennis en adviseren over onder andere de arbowet- en regelgeving, RI&E’s, ontruimingsplannen en dus ook trainingen in veiligheid zoals de bhv en EHBO voor het onderwijs. Wil je weten welk aanbod het meest geschikt is voor jouw school? Vraag het ons gerust!

EHAK: Eerste Hulp Aan Kinderen

Naast de EHBO- en bhv-trainingen die we op maat voor het onderwijs kunnen maken, is er ook een specifieke cursus voor iedereen die met kinderen te maken heeft; Eerste Hulp Aan Kinderen (EHAK). Dit bestaat uit een deel Eerste Hulp die gericht is op het verlenen van hulp bij kleine verwondingen, vergiftiging, reanimaties en voor verstoring in de vitale functies. Daarnaast is er een deel dat ingaat op ontruimingen en brandbestrijding: waaronder wat te doen bij brand. Wie beide onderdelen volgt en succesvol aflegt, is een bhv’er en kan zo ook ingezet worden op school en bij school gerelateerde activiteiten.

Reanimatie bij baby’s en kinderen

In de cursus Eerste Hulp Aan Kinderen wordt de basis van de reguliere EHBO behandeld met daarbij extra onderdelen die specifiek gericht zijn op de hulpverlening aan kinderen. Zoals reanimatie bij baby’s en kinderen maar ook wat gedaan moet worden als een vreemd voorwerp in de neus zit, een tand door de lip is gegaan of zelfs is afgebroken, hoe gehandeld moet worden bij koortsstuipen of bij een vinger tussen de deur. Essentieel en toegespitst op de realiteit, dat is de kern van deze training.

Wat te doen bij een ongeluk met lachgas op school?

Diezelfde realiteit betekent dat we ook onderwerpen behandelen die voorheen niet aan bod kwamen. Omdat dit nu actuele onderwerpen zijn waar scholen mee worstelen. Zoals het gebruik van lachgas. Of de toename van elektrische accu’s in de fietsenstalling doordat steeds meer leerlingen met een e-bike naar school komen. Lachgas en elektrische accu’s leveren risico’s op die een paar jaar geleden nog vrijwel niet voorkwamen in en rond een school. Maar veiligheid in het huidige onderwijs vraagt om deze toevoegingen aan het trainingsprogramma. En dus komen deze thema’s ook terug als scenario’s in onze veiligheidstrainingen voor het onderwijs.

Instructeurs voor leraren en onderwijs ondersteunend personeel

De FeniksGroup instructeurs die de leraren en onderwijs ondersteunend personeel trainen, zijn stuk voor stuk gekwalificeerd in bhv en de veiligheid en risico’s binnen scholen en kinderdagverblijven. Zij worden regelmatig bijgeschoold in alle disciplines van de veiligheidsopleidingen. Deze gedreven professionals zorgen elk jaar weer voor vele tevreden cursisten die als goed getrainde hulpverleners hun school weer een stukje veiliger maken.

Meer weten? Vraag het ons!

Wil je weten wat mogelijk is of wat nodig is voor jullie specifieke situatie? Vraag het ons. Onze veiligheidsadviseurs denken graag met je mee om ook voor jouw school een training in bhv, EHBO of EHAK te ontwikkelen.

24 januari, 2020|bhv, EHBO, Reanimatie, RI&E, Risico-inventarisatie en evaluatie, Veiligheid
Delen mag, graag zelfs!

Wil jij de nieuwste veiligheidsinzichten in je mailbox ontvangen?

Meldt je gratis aan!

Geen spam. Je kunt op elk moment afmelden.