veiligheid

Bedrijfsnoodplan vs. ontruimingsplan: wat is het verschil?

Bedrijfsnoodplan

Als organisatie ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van jouw medewerkers en andere aanwezigen in je organisatie. Het voorkomen van incidenten, ongevallen en calamiteiten is hier een belangrijk onderdeel van. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje en zijn helaas niet altijd te voorkomen. 

Wat is een ontruimingsplan?

Met een goed ontruimingsplan worden medewerkers snel en efficiënt in veiligheid gebracht. Het is belangrijk dat medewerkers weten hoe zij op een snelle en rustige manier het gebouw kunnen verlaten. Er kan paniek en onrust ontstaan in een dreigende situatie. Dit kan gevolgen hebben voor de veiligheid van de medewerkers en moet zoveel mogelijk voorkomen worden.

Het hebben van een ontruimingsplattegrond is wettelijk verplicht voor organisaties die een brandmeldcentrale hebben en bestaat uit een aantal standaard onderdelen.

Wat staat er in een ontruimingsplan?

 • organisatiegegevens;
 • organisatie van de bedrijfshulpverlening;
 • alarmeringsprocedure;
 • taken van de deelnemers aan de BHV-organisatie, bij brand en ontruiming.
 • Situeringstekening en ontruimingsplattegronden;
 • logboek BHV-organisatie.

Wat is een bedrijfsnoodplan?

Het bedrijfsnoodplan is een overkoepelend plan waarin de verschillende onderdelen op  het gebied van veilig werken zijn beschreven. Het ontruimingsplan is onderdeel van het bedrijfsnoodplan. 

Een bedrijfsnoodplan is, met uitzondering voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, niet wettelijk verplicht.  Toch maken veel organisaties  gebruik van een bedrijfsnoodplan. En terecht. Want bij een ernstige noodsituatie, komt er ontzettend veel op je af en moet duidelijk zijn wat er moet gebeuren en door wie. Het bedrijfsnoodplan maakt inzichtelijk wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft en hoe de afstemming met hulpdiensten en andere organisaties geregeld is. Hoe beter de hulpverlening is voorbereid, hoe meer de gevolgen van een calamiteit beperkt kunnen blijven. 

In het bedrijfsnoodplan zijn de volgende zaken duidelijk en overzichtelijk vermeld:

 • Hoe ziet de BHV organisatie eruit?
 • Hoe verloopt de structuur van BHV? 
 • Wie is verantwoordelijk voor wat, en in welke volgorde? 
 • Wie vervangt BHV’ers die niet beschikbaar zijn? 
 • Wat is het back-up plan voor BHV?
 • Hoe werkt de organisatie bij een grote calamiteit of ramp samen met de externe hulpdiensten?

Wettelijke verplichting

Het hebben van een bedrijfsnoodplan is voor de meeste bedrijven geen wettelijke verplichting. Dit geldt wel voor de zogenaamde BRZO-bedrijven (bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken en daardoor te maken hebben met grote risico's).

De belangrijkste verschillen tussen een bedrijfsnoodplan en een ontruimingsplan

Zowel een bedrijfsnoodplan als een ontruimingsplan zijn belangrijk voor de veiligheid binnen een bedrijf. Het ontruimingsplan is een integraal onderdeel van het bedrijfsnoodplan. Het bedrijfsnoodplan is dus een stuk uitgebreider dan het ontruimingsplan.

Het hebben van een ontruimingsplan is in Nederland wettelijk verplicht. Elk bedrijf moet een ontruimingsplan hebben. Een bedrijfsnoodplan is alleen wettelijk verplicht voor BRZO-bedrijven. Dit zijn bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, waardoor het risico op een ongeval veel groter is.

Laat je niet verrassen door een ongeval

Zorg daarom voor een goed ontruimingsplan en eventueel ook een  bedrijfsnoodplan. Zo ben je voorbereid op ongevallen en calamiteiten, waardoor er adequaat gehandeld kan worden.  Goed opgeleide en getrainde bhv’ers zijn hierbij onmisbaar. Heeft jouw bedrijf nog extra bhv’ers nodig? Of heeft de bhv-organisatie training nodig voor specifieke risico’s of situaties? Bekijk dan de mogelijkheden van een bhv cursus. Ook bij andere vragen kan je contact met ons opnemen. Zo maken we samen jouw bedrijf  een stukje veiliger.

8 februari, 2023|RI&E
Delen mag, graag zelfs!

Wil jij de nieuwste veiligheidsinzichten in je mailbox ontvangen?

Meldt je gratis aan!

Geen spam. Je kunt op elk moment afmelden.